To Top

Organisatie

We are passionate about what we do
Join the TEAM !

Commandant Maintenance Groep

Commandant Maintenancegroep (OST)
Luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Koen Willemsen

Iedere schakel in de ketting is essentieel
De M Gp bestaat uit een 700-tal goed opgeleide en plichtsbewuste medewerkers. De hoofdopdracht bestaat in het aanbieden van een voldoende aantal vliegtuigen in de juiste configuratie zodat de piloten alle opdrachten tijdens F-16 operaties en F-16 trainingszendingen kunnen uitvoeren en de nodige kwalificaties kunnen behouden. Hierbij mogen we ook de specifieke noden van het opleidingssmaldeel OCU niet vergeten. Binnen het kader van een efficiënt en effectief partnership tussen de V Gp en M Gp, slagen we er telkens in om met steeds schaarsere middelen het vluchtplan te realiseren.

Voor onze klanten, met name de piloten, zijn de meest zichtbare medewerkers deze die rechtstreeks verbonden zijn aan de inwerkingstelling van het vliegtuig. De crewchiefs, bewapeningstechnici, lox specialisten en bowsersbestuurders verzorgen dagelijks deze lijnactiviteiten. Het volgende onderhoudsniveau staat in voor de herstelling van de vliegtuigen en het uitvoeren van inspecties op de structuur, motor, avionica en bewapening. Vervolgens zijn er ook heel wat technici verantwoordelijk voor het uitvoeren van het groot onderhoud op de F-16 en de motor. Andere medewerkers van de M Gp staan iets verder van dit F-16 onderhoud. Ze voeren essentiële taken uit om dit F-16 onderhoud mogelijk te maken, bijvoorbeeld “Ground Support Equipment” technici en de vele backshops met gespecialiseerd personeel. Tenslotte zijn andere diensten noodzakelijk voor de 24/7 werking van een operationele vliegbasis van 1.500 medewerkers, met name CIS, “Mobility Center”, voertuigenonderhoud en alle logistieke activiteiten van magazijn tot bureel contracten.

Onze belangrijkste troef zijn de medewerkers die enthousiast en vakkundig met de alom geprezen “Keebee” mentaliteit hun taken uitvoeren. Dit werd nogmaals aangetoond in het uitdagende jaar 2017, waarbij alle mogelijke operaties, inspecties en evaluaties samen vielen. Deze troef is ook tegelijk onze grootste uitdaging. De voorbije jaren zijn al heel wat medewerkers op welverdiend pensioen vertrokken, maar de pensioneringsgolf in onze groep is op kruissnelheid van nu tot 2021. Momenteel zijn er al “gaten” in de organisatietabel en deze situatie zal niet dadelijk verbeteren. Ik stel wel vast dat de instroom van jongeren sinds een 2-tal jaar op dreef komt. Zij zijn gemotiveerd en leergierig en verdienen een professionele begeleiding zodat ze zich op korte termijn kunnen integreren in onze organisatie.

  • Maintenancegroep MT 4
  • Maintenancegroep3
  • Maintenancegroep15
  • Maintenancegroep4
  • MaintenanceGroep  E T2
  • Maintenancegroep7
  • Maintenancegroep LB 1
  • Maintenancegroep8
  • Maintenancegroep LB Crewchief

We vertellen zeker geen geheim door te stellen dat de technologie van onze F-16 steeds wordt verbeterd. Denken we maar aan de systematische “software updates” en de installatie van ARC-210 (nieuwe UHF/VHF radio) en de SATCOM (satellietcommunicatie). Om de modificatie periode te beperken en de budgetten onder controle te houden, wordt een groot deel van de F-16 vloot in Kleine Brogel gemodificeerd. Dit is ook het geval de komende jaren, met een impact op de werklast van de technici en de beschikbaarheid van de vliegtuigen. Andere modificaties zoals “Scorpion” (vervanging JHMCS met nieuwe helm voor piloten) en 3D audio komen op ons af. Bovendien worden er tijdens groot onderhoud (en soms ook kleinere inspecties) meer structurele problemen vastgesteld waarbij de constructeur (Lockheed Martin via de materieelbeheerder in Evere) gecontacteerd dient te worden of waarbij herstelling door de industrie noodzakelijk is.

De derde uitdaging naar de toekomst toe is de combinatie van de vorige twee, namelijk hoogtechnologische F-16 versus specialisatie F-16 technici. Om de piloot zijn opdracht met succes te kunnen laten afronden, is iedere schakel in zijn eigen vakdomein essentieel in de ketting. Dit gaat van onderhoud en herstelling de F-16, de correct gevraagde configuratie (targetting pod, bommen, missiles, …) tot de juiste sleutels (crypto) plaatsen. Bijgevolg dient iedere schakel ingevuld te worden met de nodige kennis en ervaring. Naar verwachting zal dit met de opvolger F-16 niet anders zijn en zal de overgangsperiode tussen deze twee toestellen voor de medewerkers van de M Gp een boeiende en leerrijke periode worden.

Een vierde element is de bezorgdheid voor het behoud van de “blauwe” specificiteit die ontegensprekelijk verbonden is aan het operationele karakter van de vliegbasis. Binnen de “joint”-defensie komen diensten zoals CIS, “mobility” en voertuigenonderhoud steeds meer in het gedrang en de roep naar “outsourcing” (of “insourcing”) van andere onderhouds- of logistieke activiteiten komt ook regelmatig aan bod.
Tenslotte beëindigen we dit korte artikel met te stellen dat de M Gp ook buiten KB gekend is. Met trots hebben we dit jaar de oorkonde van het 25-jarig peterschap met de Sint Elisabethschool van Wijchmaal ondertekend. Het personeel en de vele vrijwilligers van deze school zetten dagelijks hun beste beentje voor in de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of karakterstoornis. De M Gp heeft zich geëngageerd om de komende (misschien wel 25) jaren deze goede relatie verder te zetten.

 

© Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force