To Top

Missie & Visie

Missieverklaring 10de Tactische Wing

Missie & Visie

 

 

Onze Visie
Vision

“De missie eerst, het personeel centraal.”

De 10de Tactische Wing zal voortdurend de referentie blijven voor operaties vanaf de thuisbasis of bij een ontplooiing en dit doorheen het volledige spectrum van de haar toegewezen missies. We willen een speerpunt van de Belgische Defensie blijven door het stimuleren van de kennis, de teamgeest en de uitstraling van ons personeel.

 

Zowel in vredestijd als bij crisis en conflict

De 10de Tactische Wing zal, conform de richtlijnen van COMOPSAIR, gevechtsklaar personeel en materieel leveren, zowel in vredestijd als bij crisis en conflict, voor offensieve en defensieve operaties vanaf de thuisbasis of bij een ontplooiing in het buitenland. Daarenboven dragen we op een (be)veilig(d)e, effectieve wijze ononderbroken bij aan het ontradingsbeleid van de NAVO.

Onze Missie
Mission

 

 

Onze Strategie
Strategy

“Luchtoperaties uitvoeren en langdurig ondersteunen”

De 10de Tactische Wing is klaar om op eender welk ogenblik aan COMOPSAIR uitzendbaar personeel en hypermodern materieel te leveren dat kan ingezet worden om: deel te nemen aan actuele en toekomstige wereldwijde luchtoperaties met een onvoorwaardelijk respect voor de inzetregels ; uitvalsbasissen, zowel in binnen- als buitenland te beveiligen, om in alle omstandigheden de bewegingsvrijheid te garanderen; luchtoperaties uit te voeren en langdurig te ondersteunen met luchtwaardige technologie, op een veilige manier.

 

  •   Uitmuntendheid en “Can-do” mentaliteit
  •   Competentie en toewijding
  •   Integriteit en loyauteit
  •   Voorbeeldig leiderschap
  •   Transparante communicatie

Onze Waarden
Values


© Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force