To Top

Vliegbasis Kleine-Brogel

Knowledge, Spirit, Style !

blog

OCU Squadron

De OCU (Operational Conversion Unit) werd opgericht op 01 September 1987 met de opdracht om de basisconversie voor alle jonge piloten en de tactische opleiding van toekomstige Air Defence piloten te verzorgen. Deze opdracht werd uitgevoerd vanuit Bevekom (Beauvechain) in Waals-Brabant.

In november 1993 werd de opdracht van de OCU aangepast door de invoering van het Conversion Improvement Program (CIP). Deze verandering hield in dat de volledige F-16 conversie van de piloten van de Belgische luchtmacht, gecentraliseerd werd te Bevekom.
Na de ontbinding van de 1 JW te Bevekom op 04 Maart 1996, werd te OCU ingeplant op de basis van Kleine-Brogel (10 W Tac). Tot op vandaag is de OCU nog steeds gelokaliseerd te Kleine-Brogel, maar de opdracht is in de loop der jaren volledig veranderd.
Vroeger bestond de basis conversie van een F-16 piloot (in de OCU) uit een academische vorming, 40-tal uren vluchtsimulator en een 100-tal vluchten. Zo veel jaar later is de conversie mee geëvolueerd met de F-16. Alle soorten updates en nieuwe wapensystemen onder de F-16 zijn verwerkt in de huidige basis conversie: BQTC of Basic Qualification Training Course. Deze bestaat uit 79 theorielessen (+/- 220 uur), 33 vluchtsimulatorvluchten van 1,5 uur (49,5 uur), 61 vluchten (82 uur), verschillende briefings en taken.

OCU squadron story

Buiten de basis conversie is de OCU ook verantwoordelijk voor de reconversies van F-16 piloten die terugkomen na langere tijd zonder de jet ervaring.
Om deze taken te kunnen uitvoeren, beschikt de OCU over een 5-tal IP’s (Instructor Pilots), waaronder een smaldeelcommandant en een OPS. Alsook de steun van enkele visitor IP’s vanuit de andere smaldelen en COA (Comopsair), ASD (Aviation Safety Department) , …
Doorheen de jaren is de OCU veel veranderd. Niet alleen van locatie, opdracht en opleiding. Ook het squadronlogo heeft enkele veranderingen ondergaan. Maar de hoofdopdracht blijft nog steeds hetzelfde: onze nieuwe piloten opleiden tot een jong-ervaren element voor 1 van de 4 operationele smaldelen. Of zoals een oud CO zei: “There is nothing more important than putting milk in to babies.”
De toekomst ziet er echter volledig anders uit met de komst van de F-35. In 2017 vierden we het 30-jarig bestaan van de OCU. 40 jaar zal een mooie uitdaging worden … “Semper Vulture”

OCU Tails 1

OCU Tails 1

OCU Tails 2

OCU Tails 2

OCU Tails 6

OCU Tails 6

OCU Tails 5

OCU Tails 5

OCU Tails 3

OCU Tails 3

OCU Tails 4

OCU Tails 4

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force