To Top

Vliegbasis Kleine-Brogel

Knowledge, Spirit, Style !

Maintenance Groep
De Maintenance Groep heeft als opdracht het ondersteunen van de operaties van de 10de Wing. Om die opdracht dagelijks te kunnen uitvoeren wordt een menselijk potentieel van ongeveer 700 medewerkers ingezet. Zij staan in voor het onderhoud van de vliegtuigen, de voertuigen, de informatica- en communicatiemiddelen en al de bewapening en steunmaterieel. Het onderhoud staat in voor alle nodige inspecties, reparaties en modificaties, maar ook servicing en herconfiguraties.

  • Maintenancegroep3
  • Maintenancegroep MT 4
  • MaintenanceGroep  E T2
  • Maintenancegroep15
  • Maintenancegroep4
  • Maintenancegroep8
  • Maintenancegroep LB 1
  • Maintenancegroep7
  • Maintenancegroep LB Crewchief

Zij zorgen tevens voor de toelevering van alles wat de wing nodig heeft om te kunnen opereren, en voor de coördinatie of de uitvoering van alle bewegingen van personeel en materieel naar en van de basis. Er wordt meestal gewerkt vanuit relatief grote onderhoudsloodsen met bijhorende werkplaatsen en kantoren. De Maintenance Groep is ingedeeld in vier smaldelen (Lijn & Bewapening, Onderhoud, Electronica en Telecommunicaties, Motoren & Transport) en de Cel Logistieke Steun.
Op sociaal vlak koestert de Maintenance Groep vooral haar peterschap over de Lagere School van het Begeleidingscentrum St. Elisabeth te Wijchmaal (Peer).


Lijn & Bewapening

Voor onze klanten, met name de piloten, zijn de meest zichtbare medewerkers deze die rechtstreeks verbonden zijn aan de inwerkingstelling van het vliegtuig. De crewchiefs, bewapeningstechnici, lox specialisten en bowsersbestuurders verzorgen dagelijks deze lijnactiviteiten.

Lees meer

Smaldeel MT&LogSp

Veelzijdig en betrouwbaar in operationele ondersteuning!

Het Smaldeel gemotoriseerd transport en logistieke steun (Smd MT&LogSp) maakt deel uit van de Maintenance Groep (MGp) maar levert ondersteunende diensten ten voordele van de ganse Wing. De mannen en vrouwen van Smd MT&LogSp opereren meestal ver weg van de schijnwerpers, maar hun bijdrage is daarom niet minder essentieel voor de operationaliteit van de eenheid. We help generate airpower!

Lees meer

Smaldeel E&T

Het smaldeel Elektronica & Telecommunicatie (E&T) voert  specifieke opdrachten uit, technisch en logistiek beheer & onderhoud van het materieel in vele domeinen.

Lees meer

Smaldeel Maintenance

Het Smaldeel Maintenance bestaat uit 4 flights, namelijk de Flight Inspectie, de Flight Interventie, de Flight Motoren en de Flight Steun. Elke flight heeft zijn eigen magazijn, specifieke opdracht en draagt rechtstreeks of onrechtstreeks bij tot het realiseren van het F-16 vluchtplan.

Lees meer

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force