To Top

Info & Links

Bekijk nuttige links of relevante info KeeBee

Info & Links

      

Default Flying windows

   Winter Flying window Summer Flying window
  1 Nov - 28 Feb 1 Mar - 31 Oct
 Monday - day & night flights 09h00 - 21h30  08u30 - 24u00
 Tuesday - day & night flights  09h00 - 21h30  08u30 - 24u00
 Wednesday - day flights  08h30 - 17h30  08u30 - 17h30
 Thursday - day flights 08h30 - 17h30  08u30 - 17h30
 Friday - day flights 08h30 - 17h30  08u30 - 17h30

Tijdens de weekends wordt er normaal gezien niet gevlogen, enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat de toestellen van Quick Reaction Alert (QRA) gedurende het weekend moeten opstijgen om te reageren op een reëel noodgeval


 

 

Nachtvluchten

Vanaf september tot eind mei vinden er vanop onze vliegbasis ook nachtvluchten  plaats. Deze gaan hoofdzakelijk door op maandag en dinsdag avond, vaak tot middernacht. Dit omdat in het oefenprgramma van onze piloten staat dat ze net als vliegen op lage hoogte ook hun skills bij invallende duisternis en bij nacht moeten trainen  

Gedurende deze  nachtvluchten oefenen de gevechtspiloten vaardigheden zoals navigatie, onderscheppingen, luchtgevechten en noodprocedures om hun vaardigheen op peil te houden.

Tijdens de nachtelijke operaties gebruiken de piloten nachtkijkers of night vision goggles. Dat is een soort van  kleine verrekijker die op de helm  wordt gemonteerd, een lichtversterker als het ware  die de beelden  weergeeft in groentinten. Net zoals bij een verrekijker, is het zicht van de piloot beperkt, alsof hij door 2 kokers kijkt. Ook de cockpit van de F-16 is aan is aangepast om in nachtelijke omstandigheden te werken. Werken met deze Hi-Tech apperatuur vereist een verhoogde alertheid, op regelmatige basis trainen is dus noodzakelijk .

Enkele na lang en doorgedreven trainingen zijn  onze piloten op de best mogelijke manier voorbereid wanneer ze worden ingezet in reeële situaties. In operaties worden zij immers vaak 's avonds en 's nachts ingezet met als grote verschil  dat er tijdens dit soort  werkelijke situaties wel degelijk dreiging vanaf de grond kan zijn.

 Meer info via www.mil.be/nl/vluchten-belgie

 

 

 

 

 

  

sonic boom banner

Operational Check Flight (OCF) en Sonic Boom


Een OCF is een controlevlucht die wordt uitgevoerd na een groot onderhoud aan de motor van de F-16.

Gedurende een OCF vliegt de F-16 supersoon, het toestel vliegt op dit ogenblik harder dan 330 meter per seconde oftewel 1200 kilometer per uur. Op een gegeven ogenblik gaat de F-16 zelfs door de geluidsmuur: de harde en luide knal die je dan hoort, is de schokgolf die gepaard gaat met het doorbreken van de geluidsmuur en wordt supersonic boom genoemd.

Normaal zijn er 2 knallen hoorbaar omdat de voor-en achterkant van de F-16 door de geluidsmuur gaan. Maar door de korte tijd tussen beide knallen is er doorgaans sprake van 1 Supersonic boom.De piloot hoort hier helemaal niets van omdat het geluid zich trager dan hemzelf voortbeweegt en hem dus nooit bereikt.

Hoe gaat een OCF exact in zijn werk? 

  • Vóór het opstarten gaan de piloot en de Crew-Chief de checklist doorlopen betreffende de controle van de F-16 op de grond.
  • Bij het opstijgen laat de piloot het toestel zo snel mogelijk en met vol vermogen klimmen. In het hogere luchtruim (36000ft, dit is +/-11km), zo dicht mogelijk bij de basis zal hij dan gedurende een 20-tal minuten een eerste reeks “airborne checks” uitvoeren.
  • Na de checks volgt dan de supersonic run, supersonisch vliegen waarbij de piloot toestemming krijgt om door de geluidsmuur te vliegen. De knal die hierop volgt is de supersonic boom. Gedurende de supersonic run wordt de motor aan een reeks controles onderworpen. Nu weet de piloot dat de motor werkt zoals voorgeschreven.
  • Na de supersonic run keert de piloot terug naar het lagere luchtruim voor een volgende reeks checks. Hiertoe behoort ook de “touch and go” landing. Dit is landen om onmiddellijk een doorstart te maken.
  • Ook na de landing, tijdens het taxiën naar de standplaats, doet de piloot nog een aantal checks. Het resultaat van al deze controles en zijn bevindingen deelt de piloot met het technische team.

De OCF worden meestal in de militaire trainingszones boven de provincies Antwerpen, Limburg, Namen en Luxemburg gevlogen. Ze kunnen helaas niet worden uitgevoerd boven zee omdat een OCF moet gebeuren in de buurt van een vliegveld, het blijft uiteindelijk een testvlucht. En gezien de dichtbevolktheid van België is er, eender waar gevlogen wordt, altijd wel een bewoonde zone die wordt overvlogen. De OCF mogen enkel plaatsvinden:

  • op werkdagen van 8.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 18.00 u;
  • op minimaal 12.000 meter hoogte en niet boven grote agglomeraties.

Jaarlijks vinden er boven België ongeveer 80 supersone vluchten plaats. Hiervan zijn er slechts een 20-tal toe te wijzen aan de piloten van vliegbasis Kleine-Brogel.

Buiten de OCF, zoals hierboven beschreven, kan het namelijk ook zijn dat de piloot supersonisch moet vliegen om niet-geïdentificeerde vliegtuigen in het Belgische luchtruim te onderscheppen (QRA - Quick Reaction Alert)

Het trainen van het supersonisch vliegen boven België trachten wij zoveel mogelijk te vermijden. Dit soort trainingsvluchten vinden dan ook zoveel mogelijk plaats tijdens oefeningen in het buitenland, in daarvoor bestemde trainingszones.

Onze Basiscommandant Kolonel Vlieger Jeroen Poesen stond de pers te woord.
Beluister het interview hier

 


 

 

DRONES: Belangrijke info voor drone gebruikers !

dronesHet luchtruim boven de grondgebieden van de omliggende gemeenten/steden van de 10de Tactische Wing - vliegbasis Kleine-Brogel valt onder de controlebevoegdheid van de luchtverkeersleiding van deze luchtmachtbasis (de zogenaamde CTR – Controlled Traffic Region).

Hierdoor is het gebruik van drones, zowel in een professioneel als recreatief kader, onderworpen aan bijzonder strenge regels. De laatste tijd worden er op regelmatige basis inbreuken vastgesteld waardoor de veiligheid van de betrokken inwoners in het gedrang komt.

Bent u eigenaar van een drone, gelieve u dan op de hoogte te stellen van de huidige wetgeving. Een overzicht hiervan kan u terugvinden op de website van FOD mobiliteit (https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones).

Een klein overzicht:

  • Er zijn heel wat gecontroleerde zones in het Belgisch luchtruim waar beperkingen worden opgelegd voor het gebruik van drones.  Een overzichtsmap van deze zone kan u terugvinden op https://map.droneguide.be
  • Buiten deze gecontroleerde zones mag er met een drone gevlogen worden op privéterrein tot een maximale hoogte van 10m (ongeveer de hoogte van de bomen) waarbij er een minimale afstand van 50m tot objecten wordt gerespecteerd.
  • Wanneer er inbreuken worden vastgesteld kan de lokale politie overgaan tot het uitschrijven van een boete en het in beslag nemen van de drone.

Bij twijfel of vragen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentebestuur of de cel drones op het nummer 02/277.43.07 (bereikbaar elke dinsdag en donderdag tussen 8u30 en 12u00).

  

 

© Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force