To Top

Laatste nieuws

Bekijk het laatste nieuws
met bijhorende selectie foto's

Na 10 jaar oefent Crash Car weer aircraft recovery

Wanneer een vliegtuig een noodlanding heeft gemaakt of is gecrasht op de luchtmachtbasis, zet de flight Interventie haar crash car in.

De crash car-crew verwijdert het toestel veilig en zo vlug mogelijk van de runway. Er wordt op scenario’s geoefend, bijvoorbeeld bij een afgebroken hoofd- of voorste landingsgestel, waarbij telkens verschillend materiaal ingezet wordt.

De crash car van Kleine-Brogel is een belangrijke schakel in het handhaven van de vliegveiligheid, zowel binnen Keebee alsook op zending. Sinds de zomer van 2023 is deze capaciteit verhuisd van de flight Inspectie naar Interventie. De integratie van de crash car binnen de flight bracht enkele aanpassingen met zich mee.

Het personeel dat deel uitmaakt van de crash car moet de nodige opleidingen volgen en certificaten behalen in het efficiënt uitvoeren van maintenance. Dit om doeltreffend om te kunnen gaan bij elk incident waarvoor de crash car ingeschakeld wordt. Tegelijk moet er rekening gehouden worden met de eigen fysieke veiligheid en die van de omstaanders.

Niet alleen theorielessen worden gevolgd, zoals gaspakdrager en assistent gaspakdrager, maar ook het behalen van het rijbewijs C en een praktijkles crash recovery zijn noodzakelijk. Tijdens de praktijklessen van deze opleiding wordt een spectrum aan incidenten behandeld door de techniekers.

Eén van de taken van de crash car is beschikken over de nodige competentie om aan aircraft recovery te doen, maar het effectief uitvoeren van deze procedure is niet vereist. Het was al 10 jaar geleden dat dit nog plaats heeft gevonden, met een enorm verlies aan kennis tot gevolg. Een groot deel van het crash car personeel had nog nooit een aircraft recovery uitgevoerd. Op eigen initiatief heeft Adjt WAEGEMAN Bart, na het akkoord van het hoger commando, een oefening aircraft recovery georganiseerd.

Hij heeft in de voorbereidingen contacten benut om alle nodige componenten (trainingstoestel FB012, Kraan, operator, MHU-trailer…) samen te brengen en heeft dan ook scenario’s uitgewerkt om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.

De uitvoering van deze praktijkoefening is vlot verlopen volgens een strak opgelegde timing en met een duidelijk doel voor ogen. Meerdere personen hebben de rol van teamlead op zich kunnen nemen en verschillende scenario’s werden gesimuleerd. Er zijn ook enorm veel zaken aan het licht gekomen waar lessen uit te trekken zijn op het gebied van techniek, veiligheid, materiaal en personeel.

Het is mede dankzij zo’n praktijklessen dat de crash car goed voorbereid is op echte incidenten. De bedoeling is om deze praktijkles elk jaar te organiseren.

Het succes van deze oefening is alleen maar te danken aan iedereen die mee de praktijkles heeft ondersteund, van Commando Mavn en L&B tot de flight GSE en in het bijzonder alle technici van de flight Interventie.

Dit was voor mij een mooi staaltje teamwork en team-spirit van KB en de flight Interventie.

 

Auteur: Adjt WAEGEMAN Bart, 10W-MGp-MAvn-Fl Int

Foto’s: Sgt BIJNENS Mathias, 10W-MGp-Mavn-Fl Int

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force