To Top

Info & Links

Bekijk nuttige links of relevante info KeeBee

Info & Links

      

Default Flying windows

   Winter Flying window Summer Flying window
  1 Nov - 28 Feb 1 Mar - 31 Oct
 Monday - day & night flights 09h00 - 21h30  08u30 - 24u00
 Tuesday - day & night flights  09h00 - 21h30  08u30 - 24u00
 Wednesday - day flights  08h30 - 17h30  08u30 - 17h30
 Thursday - day flights 08h30 - 17h30  08u30 - 17h30
 Friday - day flights 08h30 - 17h30  08u30 - 17h30

Gedurende de maanden juni-juli-augustus zullen er GEEN nachtvluchten plaatsvinden vanop onze vliegbasis.

Tijdens de weekends wordt er normaal gezien niet gevlogen, enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat de toestellen van Quick Reaction Alert (QRA) gedurende het weekend moeten opstijgen om te reageren op een reëel noodgeval


 

 sonic boom banner

Nachtvluchten

Vanaf september tot eind mei vinden er vanop vliegbasis Kleine-Brogel nachtvluchten plaats. Deze gaan hoofdzakelijk door op maandag en dinsdag avond, vaak tot middernacht. Dit omdat in het oefenprogramma van de piloten staat dat ze net als vliegen op lage hoogte ook hun skills bij invallende duisternis en bij nacht moeten trainen. 

Gedurende deze nachtvluchten oefenen de gevechtspiloten vaardigheden zoals navigatie, onderscheppingen, luchtgevechten en noodprocedures om hun vaardigheden op peil te houden.

Tijdens de nachtelijke operaties gebruiken de piloten nachtkijkers of night vision goggles. Dat is een soort van kleine verrekijker die op de helm wordt gemonteerd, een lichtversterker als het ware die de beelden weergeeft in groentinten. Net zoals bij een verrekijker, is het zicht van de piloot beperkt, alsof hij door 2 kokers kijkt. Ook de cockpit van de F-16 is aangepast om in nachtelijke omstandigheden te werken. Werken met deze Hi-Tech apparatuur vereist een verhoogde alertheid, op regelmatige basis trainen is dus noodzakelijk.

Enkel na lang en doorgedreven trainingen zijn de piloten op de best mogelijke manier voorbereid wanneer ze worden ingezet in reële situaties. In operaties worden zij immers vaak 's avonds en 's nachts ingezet met als grote verschil dat er tijdens dit soort werkelijke situaties wel degelijk dreiging vanaf de grond kan zijn.

Als er wijzigingen zijn in de planning van de nachtvluchten, wordt dit steeds gecommuniceerd door Kleine-Brogel via hun website en sociale media.  

https://www.facebook.com/kleinebrogelairbase

http://www.instagram.com/kleinebrogelairbase

 Meer info via www.mil.be/nl/vluchten-belgie

 

  

sonic boom banner

Operational Check Flight (OCF) en Functional Check Flight (FCF) genereren de Sonic Boom

 

De OCF wordt uitgevoerd naar aanleiding van het vervolledigen van de 300-uren fase-inspectie op de F-16. De maintenance medewerkers voeren tijdens deze inspectie een hele resem aan onderhoudswerken uit op de structuur en accessoires van het toestel. Na afloop van dit grondig onderhoud voert een testpiloot de Operational Check Flight uit. Deze OCF kan gevlogen worden met eender welke motor. Indien er tijdens deze OCF blijkt dat er bijkomende testen eigen aan de motor dienen te gebeuren, valt dit onder de noemer Functional Check Flight.

Gedurende zowel de OCF als de FCF vliegt de F-16 supersoon, het toestel vliegt op dit ogenblik harder dan 330 meter per seconde oftewel 1200 kilometer per uur. Op een gegeven ogenblik gaat de F-16 zelfs door de geluidsmuur: de harde en luide knal die je dan hoort, is de schokgolf die gepaard gaat met het doorbreken van de geluidsmuur en wordt supersonic boom genoemd.

Normaal zijn er 2 knallen hoorbaar omdat de voor-en achterkant van de F-16 door de geluidsmuur gaan. Maar door de korte tijd tussen beide knallen is er doorgaans sprake van 1 Supersonic boom.De piloot hoort hier helemaal niets van omdat het geluid zich trager dan hemzelf voortbeweegt en hem dus nooit bereikt.

Hoe gaan de OCF en de FCF exact in hun werk? 

  • Vóór het opstarten gaan de piloot en de Crew-Chief de checklist doorlopen betreffende de controle van de F-16 op de grond.
  • Bij het opstijgen laat de piloot het toestel zo snel mogelijk en met vol vermogen klimmen. In het hogere luchtruim (36000ft, dit is +/-11km), zo dicht mogelijk bij de basis zal hij dan gedurende een 20-tal minuten een eerste reeks “airborne checks” uitvoeren.
  • Na de checks volgt dan de supersonic run, supersonisch vliegen waarbij de piloot toestemming krijgt om door de geluidsmuur te vliegen. De knal die hierop volgt is de supersonic boom. Gedurende de supersonic run wordt de motor aan een reeks controles onderworpen. Nu weet de piloot dat de motor werkt zoals voorgeschreven.
  • Na de supersonic run keert de piloot terug naar het lagere luchtruim voor een volgende reeks checks. Hiertoe behoort ook de “touch and go” landing. Dit is landen om onmiddellijk een doorstart te maken.
  • Ook na de landing, tijdens het taxiën naar de standplaats, doet de piloot nog een aantal checks. Het resultaat van al deze controles en zijn bevindingen deelt de piloot met het technische team.

Deze Check Flights worden meestal in de militaire trainingszones boven de provincies Antwerpen, Limburg, Namen en Luxemburg gevlogen. Ze kunnen helaas niet worden uitgevoerd boven zee omdat ze moeten gebeuren in de buurt van een vliegveld, het blijven uiteindelijk  testvluchten. En gezien de dichtbevolktheid van België is er, eender waar gevlogen wordt, altijd wel een bewoonde zone die wordt overvlogen. De check Flights mogen enkel plaatsvinden:

  • op werkdagen van 8.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 18.00 u;
  • op minimaal 12.000 meter hoogte en niet boven grote agglomeraties.

Jaarlijks vinden er boven België ongeveer 80 supersone vluchten plaats. Hiervan zijn er slechts een 20-tal toe te wijzen aan de piloten van vliegbasis Kleine-Brogel.

Buiten de Check Flights, zoals hierboven beschreven, kan het namelijk ook zijn dat de piloot supersonisch moet vliegen om niet-geïdentificeerde vliegtuigen in het Belgische luchtruim te onderscheppen (QRA - Quick Reaction Alert)

Het trainen van het supersonisch vliegen boven België trachten wij zoveel mogelijk te vermijden. Dit soort trainingsvluchten vinden dan ook zoveel mogelijk plaats tijdens oefeningen in het buitenland, in daarvoor bestemde trainingszones.

Kolonel Jeroen Poesen stond de pers te woord.
Beluister het interview hier

In de onderstaande video geeft Kolonel Jeroen Poesen uitleg waarom er nachtvluchten plaatsvinden en hoe het zit met een supersonische knal (sonic boom) die de vliegtuigen kunnen veroorzaken.

 

 


 

 

DRONES: Info voor drone gebruikers !

drones

Als het luchtruim boven de grondgebieden van de omliggende gemeenten/steden van de vliegbasis Kleine-Brogel actief wordt, valt het onder de controlebevoegdheid van de luchtverkeersleiding van deze vliegbasis. De zogenaamde CTR – Controlled Traffic Region.
Hierdoor is het gebruik van drones, zowel in een professioneel als recreatief kader, onderworpen aan bijzonder strenge regels. De laatste tijd worden er op regelmatige basis inbreuken vastgesteld waardoor de veiligheid van de betrokken inwoners in het gedrang komt.
Bent u eigenaar van een drone, wees zich ervan bewust dat het uw verantwoordelijkheid is om de geldende regelgeving te kennen en correct toe te passen. Een overzicht hiervan kan u terugvinden op de website van FOD mobiliteit. (https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vliegen-met/drones-uas). 

! BELANGRIJK !

Dronepiloten die rond onze vliegbasis willen vliegen, moeten hun vlucht bij Skeyes aanvragen via DSA (Drone Service Application), een tool speciaal hiervoor ontwikkeld door SkeyDrone (Drone Service Application - Quickstart guide | skeyes). Telefonisch of per mail zullen deze aanvragen niet meer behandeld worden.

Wanneer inbreuken worden vastgesteld kan de lokale politie overgaan tot het uitschrijven van een boete en het in beslag nemen van de drone.
Bij twijfel of vragen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentebestuur of de cel drones op het nummer 02/277.43.07 (bereikbaar elke dinsdag en donderdag tussen 8u30 en 12u00).


 

 

Veiligheid voor u en voor onze piloten

drones

De F-16 piloten van vliegbasis Kleine-Brogel trainen dagelijks hun “skills” met als doel het behouden en vrijwaren van onze democratische vrijheden en waarden, een belangrijke opdracht die hen wordt toegewezen door de regering.

Deze trainingsvluchten vinden niet enkel overdag plaats, het is ook absoluut noodzakelijk om te kunnen oefenen in nachtelijke omstandigheden. Het gebruik van de nachtkijker vergt bijkomende training om complexe tactieken veilig toe te kunnen passen. Veel van deze vluchten worden uitgevoerd in het buitenland. Bijkomende trainingsvluchten worden in het Belgisch en (beperkt) in het Nederlands luchtruim uitgevoerd.

Om de overlast van overvliegende F-16’s tot een minimum te beperken, worden er continu diverse strenge restricties opgelegd aan de piloten; geen gebruik van naverbranding op lage hoogte, beperken van het aantal naderingen, respect voor specifieke trajecten en vlieghoogten, enkel korte supersonische vluchten toegestaan voor motortesten, etc.

Ondanks de correcte opvolging van al deze opgelegde reglementeringen worden de piloten van de luchtmachtbasis Kleine-Brogel sinds enkele maanden regelmatig gehinderd tijdens hun nachtelijke trainingsvluchten. Zo gebeurt het dat de F-16 toestellen op de aanvliegroute naar de basis herhaaldelijk worden beschenen met een laserstraal. De verantwoordelijken hiervoor moeten zich er van bewust zijn dat de gevolgen van hun illegale daden niet te onderschatten zijn. In het slechtste geval raakt de piloot zelfs totaal verblind waardoor hij niet meer kan landen en zijn schietstoel zal moeten gebruiken. In dat geval zal het toestel neerstorten met mogelijk zelfs slachtoffers op de grond tot gevolg. Gezien het grote gevaar van dit soort ondoordachte acties tegen piloten zal het illegale gebruik van laserstralen steeds juridisch vervolgd worden.

Daders van dit soort misdrijven worden dan ook actief opgespoord. Hiervoor is er een speciale Task-Force opgericht. Er wordt intens gecoördineerd tussen de vliegbasis en de politiediensten van België en Nederland. Controles gebeuren zowel vanuit de lucht als vanop de grond.
Personen die betrapt worden, kunnen zich aan een effectieve veroordeling verwachten. Onlangs nog werd er in België iemand veroordeeld tot een boete van 1200€ en een gevangenisstraf van 6 maanden voor het aanstralen van een F-16.

Gezien de oplopende frequentie worden er op korte termijn bijkomende preventieve acties gepland in samenwerking met de politie.
Mocht u ontevreden zijn over deze noodzakelijke trainingsvluchten, dan is het aangeraden om ons te contacteren via info@kleinebrogelairbase.be , liever dan naar een laserpen te grijpen.

 

 

 

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force