To Top

Vliegbasis Kleine-Brogel

Knowledge, Spirit, Style !

Smaldeel MT&LogSp

Veelzijdig en betrouwbaar in operationele ondersteuning!

Het Smaldeel gemotoriseerd transport en logistieke steun (Smd MT&LogSp) maakt deel uit van de Maintenance Groep (MGp) maar levert ondersteunende diensten ten voordele van de ganse Wing. De mannen en vrouwen van Smd MT&LogSp opereren meestal ver weg van de schijnwerpers, maar hun bijdrage is daarom niet minder essentieel voor de operationaliteit van de eenheid. We help generate airpower!

  • Maintenancegroep MT 4
  • Maintenancegroep6
  • Maintenancegroep MT 2
  • Maintenancegroep MT 1


Vehicle Maintenance
Ervaren en gemotiveerd technisch personeel staat garant voor het onderhoud en de herstellingen van de strategische voertuigen waaronder Fuel trucks, brandweervoertuigen, Unimogs, LMV Lynx, vliegtuigtrekkers en de gecertifieerde voertuigen van de 701MUNSS. In het Bureau Exploitatie (BEx) en de verschillende werkplaatsen zijn specialisten in “Ground Technics” dagelijks in de weer met de planning en uitvoering van onderhoudsactiviteiten op een patrimonium van een 200-tal voertuigen en inframateriaal. Voor herstellingen aan militaire fietsen kan je ook bij hen terecht. De nodige wisselstukken worden besteld en beheerd door de magazijnier.

maintenancegroep MT 2


No fuel, no flight !
Flight MT is echter niet louter een onderhoudsorganisme. Ze speelt ook een belangrijke rol in de bevoorrading van de brandstoffen. De sectie Brandstoffen is verantwoordelijk voor de uitbating van het pompstation en voor de aanlevering van de fuel aan de vliegtuigen. In het pompstation worden klanten met hun voertuigen voorzien van benzine en diesel. In de nabije toekomst zal het pompstation een facelift ondergaan waarbij het vrijwel volledig geautomatiseerd zal worden. Voor de bevoorrading van fuel beschikt de Wing over een installatie met enorme citernes, de “keroputten”. Het is daar dat op regelmatige basis de kraan van de Belgian Pipeline Organisation (BPO) letterlijk wordt opengedraaid. Met de 7 recent geleverde tankwagens van het type STOKOTA leveren de “bowser drivers” jaarlijks miljoenen liters brandstof aan onze F-16s. Wist je dat het ongeveer 18 minuten duurt om de tankwagen met een capaciteit van 18.000 liter te vullen? Met 2 kleinere tankwagens leveren ze diesel voor GSE-materiaal en om de genie voertuigen op het schietterrein te bevoorraden. Binnenkort verwachten we een bijkomend type tankwagen dat projecteerbaar zal zijn via de lucht.

maintenancegroep MT 5


Special vehicles
De operatoren van de sectie Speciale Tuigen zijn opgeleid om materieel te verplaatsen met allerlei heftuigen en kranen. Zij kunnen worden ingezet in en rond de basis maar evengoed tijdens ontplooiingen voor de “handling” van Cargo. Daarnaast houden ze dagelijks de pistes FOD-vrij (FOD = Foreign Object Debris) met hun borstelwagens. Tijdens de wintermaanden draagt de flight een extra verantwoordelijkheid in de inwerkingstelling van de sneeuwruimmiddelen en de samenstelling van de sneeuwploeg. Bij winterse omstandigheden zorgen zij er mee voor dat de belangrijkste wegen en de pistes in de vliegbasis sneeuwvrij gemaakt worden. Er zijn concrete plannen om in de nabije toekomst enkele sneeuwruimmiddelen te vervangen.

maintenancegroep MT 7


Nationale distributie & mobiliteit

De Movement & Mobility Cell (MMC) speelt een hoofdrol in de sturing van de interne en externe distributie en mobiliteit. Ze is verantwoordelijk voor de sturing van de goederenstroom en de efficiënte inzet van lokale transportmiddelen.

Het Mobility Center (MobCen) is onze lokale vertegenwoordiger in de nationale territoriale structuur van de mobiliteit binnen Defensie. De planners van het MobCen beheren meer dan 80 commerciële voertuigen die dagelijks ingezet worden voor de uitvoering van verplaatsingen binnen en buiten de basis. Een aantal van deze voertuigen zijn permanent gepositioneerd op verschillende locaties binnen de basis. De overige voertuigen worden in pool beheerd en kunnen samen met de boorddocumenten vertrekkensklaar afgehaald en vervolgens terug binnengebracht worden bij de Inspectie IN/OUT.
Eind 2018 zullen we stranden in de buurt van 1,5 miljoen gereden kilometers. Om en bij 30.000 geregistreerde verplaatsingen binnen de basis zijn goed voor een aandeel van 20% in het totaal gereden kilometers.

Elke levering van materieel wordt bij de Dispatch in bewaring genomen en gecontroleerd op zichtbare gebreken. Vervolgens garanderen ze de levering aan het juiste magazijn in de basis, via de bekende “Tour Plein”. Ook het materieel dat verzonden wordt naar externe klanten transiteert er alvorens het de basis verlaat. Het personeel controleert of de verzending de juiste verzendingsdocumenten bevat en of de verpakking conform is volgens de richtlijnen. Dispatch is het competentiecentrum voor de verzending van gevaarlijke goederen en organiseert de verzending van persoonlijke bagage voor de deelnemers aan operaties. Tienduizenden pakketten passeren zo jaarlijks door de handen van de dispatchers.

Passenger & Cargo Handling
MMC is niet alleen actief in ondersteuning van de dagelijkse werking van de Wing, maar is ook bijzonder bedrijvig in de operationele steun bij ontplooiingen. Ze coördineert alle bewegingen van materieel en personeel in het kader van oefeningen en operaties.

maintenancegroep6

“Load Controllers”, specialisten in Air- en Road transport, bereiden in de voorbereidingsfase zorgvuldig de “Moves” voor en maken de nodige verzendingsdocumenten op. “Loaders” conditioneren de Cargo voor luchttransport of zorgen voor de ladingzekering bij containertransport.
Wanneer cargovliegtuigen (ANTONOV, C-17, A400M, C-130,…) landen in de basis is MMC verantwoordelijk voor de “marshalling”, “handling” en de eventuele contacten met de douane. Wegtransporten worden hoofdzakelijk met eigen vrachtwagens en chauffeurs uitgevoerd. Colonnes met 8 opleggers en meer naar allerlei bestemmingen binnen Europa waar onze F-16 ingezet worden, zijn niet uitzonderlijk.

Naast de Redeploy van Operation Deployed Falcon (ODF), met o.a. de ontvangst van een ANTONOV AN-124 met 12 zeecontainers in Kleine-Brogel Airbase, waren de Cross Continental Deployments (CCD) naar de Verenigde Staten in 2018 en 2019 absolute hoogtepunten voor MMC.
In 2019 werd er in dat kader bovendien deelgenomen aan de prestigieuze Red Flag 19-2 Exercise. Voor deze ontplooiing werd meer dan 180T Cargo geconditioneerd en geladen in 38 zeecontainers of op vliegtuigen van het type A400M, A330, A340 en C-130 en verzonden naar verschillende bestemmingen in de Verenigde Staten.

Supply
De hoofdopdracht van de Flight Logistieke Steun of “Log Support” is de controle op de (her)bevoorrading van de eenheid. Zij leveren logistieke steun aan de ganse Wing. Met een bestand van om en bij 1350 klanten is het eenheidsmagazijn, beter bekend als “de kledij”, het lokale verdeelcentrum van kledij en uitrusting. Ze verdelen niet alleen vliegkledij, korpsuitrusting, werkkledij, specifieke kledij voor buitenlandse zendingen en kampeermaterieel, maar bijvoorbeeld ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan het personeel van de Wing. Vanaf 2019 zullen ze ook geleidelijk aan het gecentraliseerde beheer van het meubilair voor gans de vliegbasis voor hun rekening nemen. Omwille van budgettaire beperkingen kwam er de voorbije jaren maar weinig schot in de zaak voor de vervanging van versleten meubilair. Met de start van een algemene inventarisatie en de centralisatie van het beheer is een inhaalbeweging ingezet. Het nieuwe wachthuis werd zopas van meubilair voorzien en het project voor meubilair in de nieuwe toren krijgt vorm.

Aankopen en contracten
De medewerkers van het bureau contracten beheren meer dan 100 verschillende contracten voor de aankoop van leveringen, diensten of werken. Zij beheren bijvoorbeeld contracten voor onderhoud van gebouwen of poorten, levering van wisselstukken, belijning van de pistes, afvalverwerking, aanschaf van ontijzingsproducten, levering van gereedschappen, … In 2018 zullen we voor de totale uitgaven landen op 3,5 miljoen €. Naast het plaatsen van bestellingen en behandelen van de facturatie behoort toezicht op de uitvoering van leveringen en prestaties tot hun takenpakket. Zij rekenen daarvoor op de steun van alle gebruikers om ervoor te zorgen dat de leveranciers zich houden aan de contractueel afgesproken voorwaarden. Sinds november 2018 wordt het containerpark uitgebaat door een burgerfirma onder hun toezicht. Gelet op de geplande outsourcing van het Facility Management zullen zij ook in de toekomst nog een prominente rol blijven spelen in de dienstverlening ten voordele van de Wing.

Diensten of leveringen die niet hernomen zijn op contract kunnen door de aankopers van bureau lokale aankopen worden verworven met kredieten die ter beschikking worden gesteld van de korpscommandant. Gezien er geen voorafgaand contract werd afgesloten dienen zij steeds op zoek te gaan naar de meest geschikte leverancier op basis van de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Coaching & training
Bureau Analyse is het kloppend hart van de bevoorrading van de Wing en de superuser is de draaischijf voor het Integrated Logistics Information & Automation System (ILIAS). Als functionele autoriteit oefenen zij controle uit op het correct gebruik van ILIAS en de strikte opvolging van de richtlijnen in het kader van de bevoorrading. Hun hoofdtaak is oplossingen aanreiken en het magazijnpersoneel adviseren en begeleiden bij de uitvoering van hun job, in de basis, maar ook wanneer zij ontplooid zijn als Fly Away Kit Manager (FAKMgr).

De commandant van de Flight LogSp speelt ook een belangrijke rol in de coaching en training van het logistieke personeel. Als stageverantwoordelijke begeleidt hij elke nieuwe logistieke onderofficier of vrijwilliger doorheen het vormingstraject. Hij moet ervoor zorgen dat de magazijniers zo snel mogelijk zelfstandig kunnen ingezet worden als FAKMgr bij ontplooiingen.

Voor de uitvoering van deze opdrachten zetten 110 gemotiveerde, plichtsbewuste en goed opgeleide mannen en vrouwen zich dagelijks voor 200% in. De nakende pensioneringsgolf zal in het smaldeel zwaar doorwegen. In de vakrichtingen Supply Chain & Mobility (SM) en Ground Technics (GT) zullen de komende jaren bijna de helft van de militairen afvloeien.

Om te anticiperen op dit enorme verlies aan kennis en ervaring, hebben we twee hoofdobjectieven vooropgesteld. Enerzijds zetten we vol in op een versnelde uitbouw van onze competenties. Anderzijds gaan we steeds verder in de optimalisatie van onze processen.

We are getting ready for the future! At your service!

 

 

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force