To Top

Laatste nieuws

Bekijk het laatste nieuws
met bijhorende selectie foto's

Charity Run

30 jaar geleden aanvaardde onze Maintenance Groep het peterschap van de Sint-Elisabethschool in Wijchmaal.
De opzet van de Maintenance Groep is materiële en financiële steun te leveren aan deze school door coördinatie en organisatie van activiteiten voor kinderen met een beperking.

Deze activiteiten bestaan uit een sportdag voor de kinderen, eetdag “Rib in Peace” op de basis voor de militairen en sympathisanten, sinterklaasfeest en een sponsorloop.
Dit jaar zal de “30ste” sponsorloop omgezet worden in een 24 urenloop. Tijdens een 24-uren sponsorloop werd er “non stop” gelopen op onze piste.
Tientallen KeeBee’ers, leerlingen, leerkrachten,…namen een tijdslot voor hun rekening.

Luitenant Kolonel, ir., Heidi Libert mocht gisteren de cheque van €5500 overhandigen aan de directie.

 

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force