To Top

Defensie transparant - BACA

Woensdag 22 mei 2019

Afgelopen week kreeg Defensie bezoek van vertegenwoordigers uit 26 verschillende naties. In het kader van het Vienna Document geeft elk partnerland dat het verdrag ondertekende om de vijf jaar een inkijk in zijn militaire installaties en activiteiten.

 

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force