To Top

Laatste nieuws

Bekijk het laatste nieuws
met bijhorende selectie foto's

Overhandiging Cheque - Monsheide

Op 11 oktober 23 werd de Commandant van de Vlieggroep, LCL Bert Thurman, op Monsheide ontvangen door Adjunct-Directeur, Geert Van Aelst en 2 bewoners met een grote passie voor vliegtuigen, Joeri & Stefan. Reden van het bezoek was het overhandigen van de cheque met de opbrengst van de Pastadag die de VGp organiseerde op 16 Juni 23.

Als VGp dragen we Monsheide reeds geruime tijd een warm hart toe.
Monsheide biedt namelijk ondersteuning aan volwassen personen met  een verstandelijke beperking en daarnaast specialiseren ze zich in het begeleiden van personen met visueel meervoudige beperkingen. Zij trachten op een kleinschalige, huiselijke en flexibele manier ondersteuning op maat te bieden.
Wonen in Monsheide betekent wonen in een aangename en huiselijke leefomgeving. Een aangename vrijetijdsinvulling, rust en ontspanning zijn hierbij uiterst belangrijk.
Het door ons geschonken bedrag, €2500, zal dan ook worden aangewend om deze huiselijke sfeer extra te bekrachtigen. De directie zal zorgen voor de uitbouw van het reeds bestaande dierenpark zodat ze in de toekomst ook kleine schaapjes kunnen huisvesten. Hoe meer beestjes, hoe meer plezier!

Dus aan iedereen die kwam eten tijdens de pastadag: Een welgemeende dank je wel voor jullie bijdrage!

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force